PL  |  EN  |   DE |   ES
Pałac w Ponarach. Litografia z 1857-1883, autorstwa Alexandra Dunckera, Instytutu Herdera w Marburgu

O Fundacji Pałac Ponary
F
undacja Pałac Ponary została ustanowiona 26 kwietnia 2019 r. roku, aby realizować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu Warmii, Mazur i Powiśla. Dążymy do ocalenia od zapomnienia, ochrony oraz popularyzacji wiedzy o dziedzictwie materialnym i niematerialnym terenów dawnych Prus Wschodnich, a w szczególności historycznej krainy Oberland, gdzie znajduje się siedziba naszej Fundacji. Poprzez autorski program szlaków kulturowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego propagujmy wiedzę historyczną i kulturową o tym regionie.


Więcej
Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pałac Ponary
J
esteśmy przekonani o randze dziedzictwa kulturowego dawnej krainy Górnych Prus jako dobra wspólnego, ponadnarodowego i ponadczasowego, z którego bogactwa powinny czerpać kolejne pokolenia, niezależnie od granic narodowych i przebiegu historii.
Pragniemy, aby Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pałac Ponary, działające na terenach dawnej historycznej krainy Oberland stało się miejscem dialogu historii z czasami współczesnymi, twórczej myśli artystycznej, popularyzacji wiedzy o historii i zabytkach regionu. Miejscem gdzie wszystkich połączy troska i głębsza refleksja nad otaczającą naturą.
Park i Pałac Ponary
P


P
Szlak Kultury Ogrodów
F
undacja poprzez swoje działania pragnie zwrócić uwagę na potrzebę rewitalizacji zabytkowych założeń parkowych dawnych rezydencji jako jednego z ważnych czynników rozwoju turystycznego regionu warmińsko-mazurskiego. Mając świadomość, że tego typu przedsięwzięcie jest zawsze odkładane na plan dalszy - wobec podstawowej potrzeby zabezpieczenia samej substancji zabytkowej obiektów historycznych jak budynki dworu, pałacu, zabudowań folwarcznych - ochrona i rewitalizacja parków i ogrodów schodzi na plan dalszy.

W sytuacji gdy liczne założenia dworskie są już bezpowrotnie utracone, można jeszcze uratować je od zapomnienia, choćby przywracając pamięć o ich historii i udostępniając otoczenie parkowe szerszej publiczności. Często gminy, we współpracy z właściwymi nadleśnictwami, przystępują do rewitalizacji założeń parkowych, mimo iż sam dwór/pałac już nie istnieje (Durąg, Boże, Patryki).
Adres siedziby:
Ponary 4B, lok 2

14-310 Miłakowo
Telefon:
+48 604 122 261
fundacja@palacponary.pl
Copyright 2021 © Fundacja Pałac Ponary. Wszelkie prawa zastrzeżone.