PL  |  EN  |   DE |   ES

Fundacja Pałac Ponary

Dlaczego świat 
przeleciał obok mnie
tak szybko
nie dał się zatrzymać
zbliżyć
przejść na ty
pognał
znikający punkt 
w ogniu i dymie 

Ryszard Kapuściński – Wiersze zebrane

 

Fundacja Pałac Ponary została ustanowiona 26 kwietnia 2019 r. roku, aby realizować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu Warmii, Mazur i Powiśla. Dążymy do ocalenia od zapomnienia, ochrony oraz popularyzacji wiedzy o dziedzictwie materialnym i niematerialnym terenów dawnych Prus Wschodnich, a w szczególności historycznej krainy Oberland, gdzie znajduje się siedziba naszej Fundacji. Poprzez autorski program szlaków kulturowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego propagujmy wiedzę historyczną i kulturową o tym regionie.

Szczególną wagę przykładamy do odtworzenia kultury dawnych założeń parkowych towarzyszących zabytkowym pałacom i dworom występującym na Warmii i Mazurach, historycznie związanych z rodami pruskiej arystokracji. Mamy nadzieję, że przywracanie pamięci o dawnych parkach poprzez promowanie turystyki kulturowej zwróci uwagę na konieczność ich rewaloryzacji i ochrony jako cennego dziedzictwa kulturowego.

Naszą troską jest konserwacja pałacu w Ponarach oraz uratowanie i odbudowanie otaczających zabudowań folwarcznych, co w przyszłości doprowadzi do otwarcia i nadania temu miejscu funkcji kulturotwórczej. W tym celu zostanie utworzone Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pałac Ponary.
Jednocześnie istotnym zadaniem Fundacji jest rewitalizacja i odtworzenie w historycznych granicach, wpisanego do rejestru zabytków, parku podworskiego w Ponarach zgodnie z założeniami projektowymi XIX-wiecznego wielkiego planisty Johanna Larassa.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


Adres siedziby:
Ponary 4B, lok 2

14-310 Miłakowo
Telefon:
+48 604 122 261
fundacja@palacponary.pl
Copyright 2020 © Fundacja Pałac Ponary. Wszelkie prawa zastrzeżone.