PL  |  EN  |   DE |   ES

Nasz zespół

Tworzymy interdyscyplinarny zespół profesjonalistów posiadających wykształcenie kierunkowe oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, osiągnięte poprzez pracę zarówno w sektorze administracji publicznej jak i sektorze prywatnym.

 

Ochrona dziedzictwa kulturowego

mgr Maryla Skałczyńska-Falczyńska – Uniwersytet Jagielloński, Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Wydziale Historycznym w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej; Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej (specjalność: sztuka ludowa);

 

Konserwacja zabytków

mgr Kamil Krzyżanowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych kierunek Ochrona Dóbr Kultury, Zakład Konserwatorstwa;

 

Architektura krajobrazu

mgr inż. arch. kraj. Jadwiga Zbrzeźna – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierunek architektura krajobrazu (specjalizacja: ogrody historyczne);

mgr inż. arch. kraj. Monika Szempek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (specjalizacja: ogrody historyczne);

 

Architektura

mgr inż. arch. Filip Gołębiowski – Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej;

mgr inż. arch. Przemysław Lelonek – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, kierunek Budownictwo;

 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego

inż. Marcin Marciniak – Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, kierunek ochrony środowiska, ochrony przyrody i zasobów leśnych;

 

Kultura i edukacja

dr Tomasz Jabłoński – Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki (specjalizacja: literatura angielska),

mgr Katarzyna Królak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Prawa i Administracji – Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Prawa i Administracji;

 

Finanse i pozyskiwanie środków zewnętrznych

mgr inż. Przemysław Ulaniuk – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, kierunek ochrona wód oraz kierunek urbanistyka; studia podyplomowe – zarządzanie funduszami unijnymi Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie;

 

Prawo

r. pr. Monika Sadurska-Kisiel – wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie pod nr OL 980; Podyplomowe studia prawa europejskiego – Kolegium Europejskie w Natolinie; Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji;

 


Adres siedziby:
Ponary 4B, lok 2

14-310 Miłakowo
Telefon:
+48 604 122 261
fundacja@palacponary.pl
Copyright 2020 © Fundacja Pałac Ponary. Wszelkie prawa zastrzeżone.