PL  |  EN  |   DE |   ES

Szlaki kulturowe – wprowadzenie

Szlaki Kulturowe to nasze propozycje tematyczne tras atrakcyjnych pod względem turystycznym i kulturowym, obejmujące swoim zasięgiem więcej niż jedną miejscowość. Prezentują dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) terenów dawnych Prus Wschodnich, ukazując jego różnorodność pod względem historycznym, kulturowym i przyrodniczym. Wpisują w trend slow tourism zachęcając do nieśpiesznego  odwiedzanie i poznawanie miejsc związanych z kulturą w jej rozmaitych aspektach

Dla szerokiego grona zainteresowanych poszczególnymi zagadnieniami przedstawiamy wybrane przez nas szlaki kulturowe:


Adres siedziby:
Ponary 4B, lok 2

14-310 Miłakowo
Telefon:
+48 604 122 261
fundacja@palacponary.pl
Copyright 2021 © Fundacja Pałac Ponary. Wszelkie prawa zastrzeżone.