PL  |  EN  |   DE |   ES

Władze Fundacji

Akt założycielski

Fundacja pod nazwą FUNDACJA PAŁAC PONARY, zwana w treści statutu „Fundacją” ustanowiona przez Fundatora: Monikę Sadurską-Kisiel, aktem notarialnym Repertorium A nr 6703/2019, sporządzonym 10 maja 2019 roku przez Notariusza Marię Smólską w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Dąbrowszczaków 18/4 w Olsztynie.

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz na podstawie Statutu.

Fundacja została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Olsztyna, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796326.

Statut Fundacji Pałac Ponary – plik pdf (20.1MB)

Władze Fundacji:

Przemysław Ulaniuk – Przewodniczący Rady Fundacji

Maryla Skałczyńska-Falczyńska – Członek Rady Fundacji

 

Monika Sadurska-Kisiel – Prezes Zarządu Fundacji

 

Rada Programowa Fundacji Pałac Ponary

Zarząd Fundacji zamierza powołać Radę Programową, która będzie wyznaczała kierunki rozwoju Fundacji, wspierając ją swoją wiedzą i kompetencjami. Do grona Rady Programowej Fundacji Pałac Ponary zostaną zaproszeni wybitni przedstawiciele nauki i kultury o znaczącym dorobku zawodowym.


Adres siedziby:
Ponary 4B, lok 2

14-310 Miłakowo
Telefon:
+48 604 122 261
fundacja@palacponary.pl
Copyright 2020 © Fundacja Pałac Ponary. Wszelkie prawa zastrzeżone.